December 17th, 2012

medved

З днім варєнія Мікола ПахлЯновіч! (Кровасіся, Піся-Дапашліви і просто данєцкій Нє-вазврат ПДВ(НДС).

- Вєтаю дєбздушку Міколу Пахляновіча Кравасісю(хАзарова) з Днім народжіння!
ПРідлагаю скоріше здохнути, ПРотягнути лапи, ПРактічєскі відкинути копита!
ПРідлагаю оголосити урКаінскій язік блатним гасударствіним! - Фєні практіческі да! Мовє ПРахтічєскі нєт(чісто канкрєтно)!
Розумово відсталим злодіям в законі нові коні! Дебілам новий язик! Прибилам нові шнурки!
заДарагой наш УрКаїньскій дідувоніщє(ващє вонючий!)!!!!-чка-вонючка!
- Ат імєні і па паручєнію данєцкай братви дарю тібє ПРікольний мультон-пєсінку в стілі єнак-шансон ПРо твої (і твоїх друзєй мєжигорскіх мурок канєшно)ПРигоди на южних і нє токма марях-акіянах.
Іцпалняіцца(канєшно жє) на мєжігорскам язікє і без субтітров(усьо і так панятно):