September 16th, 2013

medved

Биліна о Кал-є да Вассєрм-ан(ус)-є. (на пачтіобчєпанятном язікє)

кал да васєрман2Гєй Россі я в мать!
Путінушка ухнєм!
Калушкою братцем,
да сєстрьон-ушкою явойною
Вассєрм-анушкою
захохочімся!
Ой ти гой єсі - гєї любушкі
калоприємнікі да лапотнікі
ой вам гой нє люб, -пітушкі
зато люби-то, медвєлапушкі!
Гєй на Пукі-н-мать!
Гєєв-то нас рать
гєєв-гєюшек
калов-калушек
вассєр-манушек,
да жидовст-ющіх!
Ой ти гєй єсі
ой ти гой, - да нєт!
Путєна сос-і
сос, сос, сос мі?-нєт!
Памагі да гєй
помогі да ой
русскій і єврєй
толстий і бальшой
Гєй да пара в на!
Кал да Вассєр-ан
- ус да нє в карман
- в голубой туман
Collapse )